تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن

تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن

تعمیر انواع تیوب لیزر دی اکسید کربن

تعمیر انواع تیوب های لیزر شیشه ای ۴۰ الی ۴۰۰ وات

تعمیر انواع تیوب های لیزر شیشه ای ساخت کارخانه های RECI,EFR,YONGLI,SPT,PURI از قدرت ۴۰ الی ۴۰۰ وات در آزمایشگاه صنایع لیزر ولیعصر صورت می پذیرد.
بعضی از تیوب های لیزر تنها با گاز زدن دوباره می توان استفاده کرد اما اگر آیینه های داخلی تیوب لیزر دارای نقص باشد بایستی تعویض گردد.

کلیدواژه خود را وارد کنید