شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن

شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن

شارژ تیوب لیزر دی اکسید کربن

تیوب های لیزر دی اکسید کربن با توجه به واکنشی که در آن صورت می گیرد ، پس از مدتی استفاده (با توجه به نوع گاز و کاتالیست داخل آن) افت قدرت داشته و قابل استفاده نمی باشد

در این صورت نیاز است تا تیوب توسط کارشناسان مجرب در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت قابل شارژ بودن با تعویض گاز راه اندازی مجدد گردد.

لازم به ذکر است این مهم بایستی در آزمایشگاههای مجهز به ابزارهای خاص انجام گردد .

صنایع لیزر ولیعصر با دارا بودن تجربه و کارشناسان آزمایشگاه توانسته اند تا کنون نیاز مشتریان محترم را در اینخصوص مرتفع کنند.

کلیدواژه خود را وارد کنید