شارژ تیوب لیزر

شارژ تیوب لیزر

پس از ارجاع تیوب لیزر به آزمایشگاه بررسی های لازم بر روی آن انجام ، درصورت سالم بودن آیینه های داخل تیوب،کاتالیست اگر قابل شارژ باشد تیوب به مرحله مربوطه ارجاع داده می شود. در مرحله بعد پس از تعویض گاز و تزریق گاز در قسمت gas filling  مطابق استانداردهای کارخانه های چین |، تست […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید