تیوب های لیزر سری slv

این نوع تیوب ها از سری تیوب هایی می باشد که توسط صنایع لیزر ولیعصر تهیه شده است و به سه قسمت تقسیم می شود:

         – تیوب هایی که تنها Refill شده است

        – تیوب هایی که تعمیر و قسمت یا اجزایی  از ان تعویض و دوباره گاز زده شده است.

        – تیوب هایی که کاملا نو می باشد و کلیه پروسه تولید تیوب لیزر بر روی آنها انجام گرفته شده است.

کلیدواژه خود را وارد کنید